Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Tuesday, 15 November 2011

पद्य - २५ - हम फूल बनब, हम काँट बनब

हम फूल बनब, हम काँट बनब
  (बालगीत)हम  फूल  बनब,  हम काँट बनब ।
कोमलतम्,  टाँट  सँ  टाँट बनब ।।

नहि  ककरहु हम, अधिकार  हरब ।
नहि ककरहु  हम  पथविघ्न बनब ।
पर  अपन  प्रगति - पथ - रोड़ा लेऽ
हम  लोहक  दण्ड  समाठ  बनब ।।

पानिक  संग  बनि कऽ माछ रहब ।
शत्रु  लेऽ  विषधर   साँप   बनब ।
सज्जन  लेऽ  शिव  अभिराम  सही,
दुर्जन  लेऽ  हर  विकराल  बनब ।।

मिथिला   केर   पारावार    हमर ।
मिथिला - भाषा   अधिकार   हमर ।
अछि  तुच्छ  एतए,  संसार  सगर ।
मिथिला - भाषा   सभसँ   मीठगर ।
आँखि   उठाओत   जे  एकरा  दिशि,
तकरा  लेऽ  चूल्हिक  आँच  बनब ।।विदेहपाक्षिक मैथिली इ पत्रिका, वर्ष , मास ४७, अंक , ‍दिनांक - नवम्बर २०११, बालानां कृतेमे प्रकाशित ।

No comments:

Post a Comment