Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Tuesday, 15 November 2011

पद्य - २४ - हे चान ! अहाँ धन्य छी

चकोरक उक्ति चानक प्रति
      (कविता)हे  चान अहाँ  धन्य  छी ।
          हमर मृत्यु पर प्रशन्न छी ।
                         अहँक हृदयहीनता सँ, हऽम अवसन्न छी ।
                                    हे  चान अहाँ  धन्य  छी ।।

जिनगी भरि रटलहुँ हम, अऽहीं केर नाम ।
मनमे  अऽहींक  छवि,  बसल  अभिराम ।
                          की हम कहू , अहाँ पाथर अनमन्न छी ।
                                    हे  चान अहाँ  धन्य  छी ।।

अहीं  हमर  इच्छा,  अहीं  हमर  काम ।
अहीं  हमर  काया,  अहीं  हमर  प्राण ।
                         हम तऽ अहाँक, छद्म रूप देखि सन्न छी ।
                                    हे  चान अहाँ  धन्य  छी ।।

अहीं केर वियोगेँ,  हम त्यागै छी प्राण ।
अहँक ठोर निष्ठुर,  छिड़ियाबै  मुस्कान ।
                         सोचि रहल छी, अपनेँ पाथर प्रणम्य छी ।
                                    हे  चान अहाँ  धन्य  छी ।।


 
विदेहपाक्षिक मैथिली इ पत्रिका, वर्ष , मास ४७, अंक , ‍दिनांक - १ नवम्बर २०११, स्तम्भ ३॰७ मे प्रकाशित ।

No comments:

Post a Comment