Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Thursday, 15 December 2011

पद्य - ३३ - कल्पनाक यान सँ (गीत)


कल्पनाक यान सँ
(गीत)


       कोनटा केर कात सँ,
                   ग्रसित लोक लाज सँ,
                                 स्वागत ओ कयलि, अपन मन्द - मन्द हास सँ ।।कल्पनाक यान सँ,
               मोनक उड़ान सँ,
                           घुरि  फिरि  आबैत  छी,  प्रेयसीक  गाम  सँ ।।

कोनटा केर कात सँ,
              ग्रसित लोक लाज सँ,
                          स्वागत ओ कयलि, अपन मन्द - मन्द हास सँ ।।

अधीर सनि गात सँ,
               विरहक  प्रताप  सँ,
                              सोझाँ  भेलीह  ओ  मिलनक  उसास  सँ ।।

कोमल सनि हाथ सँ,
               तिलकोरहि पात सँ,*
                             आँजुर  दुइ  नेह  देल  पुर्वहि  प्रभात  सँ ।।

कागक  अवाज  सँ,
              आभासहि  प्रात सँ,
                            टूटल जे  निन्न, स्वप्न  डूबल  सन्ताप  सँ ।।
   * तिलकोरहि पात  =  प्रेयषीक पातर – पातर ठोरक लेल उपमा तिलकोरक पात सन पातर ठोर ।विदेहपाक्षिक मैथिली इ पत्रिका, वर्ष , मास ४८, अंक ९६, ‍दिनांक - १५ दिसम्बर २०११, स्तम्भ ३॰७ मे प्रकाशित ।


No comments:

Post a Comment