Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Monday, 18 July 2016

पद्य - ‍२०६ - ब्राह्मिणी मएना या बभनी मएना (बाल कविता)

ब्राह्मिणी मएना या बभनी मएना (बाल कविता)
घर - आङ्गन नहिञे भेटैत अछि ।
लोकहु कहाँ  बेसी चिन्हैत अछि ?? *

कण्ठ सिरौली सनि  लागैत अछि ।
पीयर - नील  लोल शोभैत अछि ।।*

भारत   ओ   नेपाल   फिरैतछि ।
देश   पड़ोसी   सेहो   घुमैतछि ।।*

माथ पर  कारी  शिखा  रहैतछि ।
तेँ ब्राह्मिणी मएना  कहबैतछि ।।*

कीड़ा - मकोड़ा - फऽड़ चिखैतछि ।
फूलक रस ओ  सेहो  पिउबैतछि ।।*

ढाक आ सिम्मर  फूल  रुचैतछि ।
मएनासँ − से नञि  पटैत अछि ।।*

संकेत आ किछु रोचक तथ्य -

* - ब्राह्मिणी मएना घऽर-आङ्गनमे प्रायः नहिञे देखाइ दैत अछि आ तेँ अपना दिशि घऽर आङ्गन धरि रहएबला लोकसभ बेसीतर एकरा नञि चिन्हैत छथि आ जञो चिन्हबहु करैत छथि तँऽ नाम नञि जनैत छथि । ई चिड़ै खेत-पथाड़ आ पड़ती चऽड़-चाँचरमे बेसी देखाइ दैत अछि । तेँ जे लोक खेतीक क्रममे वा माल-जाल चड़एबाक लेल वा घास कटबाक लेल बाध-बोन जाइत रहैत छथि ताहिमेसँ किछुए लोक नामसँ एकरा चिन्हैत छथि ।

* - एकर लोलक (BEAK / BILL) आगाँ दिशि पीयर आ पाछाँ दिशि गाढ़ नील रंगक होइत अछि । एकर गर्दनि केर अगिला भागक केसक रंग ओ केसक विन्यास सिरौली (नकली नीलकण्ठ) नामक चिड़ैसँ मिलैत अछि ।


* - ई चिड़ै भारत ओ नेपालक स्थायी निवासी (RESIDENT BREEDER) अछि । मुदा पाकिस्तानक सिन्ध प्रदेश धरि भेटैछ । ओ ठण्ढीक समयमे श्रीलंकामे आ गर्मीक समयमे हिमालयक अपेक्षाकृत ऊँच क्षेत्र धरि सेहो देखल जा सकैत अछि ।

* - एकर माथक उपरुका रंग गाढ़ कारी आ गर्दनि ओ देहक रंग बदामी-पीयर (BUFFY CREAM COLOUR) होइत अछि । माथक उपरुका कारी रंगक भाग आकारमे तिकोण होइत अछि जे कि देखबामे ब्राह्मणक शिखा (गोखुर आकृतिक टीक) सनि लागैत अछि ।ओना तँऽ माथपर एहि तरहक कारी भाग प्रायः सभ मएनाकेँ रहैत अछि पर एहि मएनाक देहक रंग बदामी-पीयर होयबाक कारण एकर शिखा दूरहिसँ स्पष्ट देखबामे आबैत अछि । इएह साम्य - वैशिष्ट्य संस्कृत, मैथिली, हिन्दी ओ आन भारतीय भाषामे एकर विभिन्न नामक कारण थिक । एकर जैववैज्ञानिक वा प्राणीशास्त्रीय नाँओ सेहो इएह आधारसँ प्रभावित अछि ।

**- ई चिड़ै कीड़ा-मकोड़ा आ फऽल तँऽ खाइतहि अछि मुदा, किछु पैघ फूलक मकरन्द सेहो चूसैत अछि । एहि परिप्रेक्ष्यमे ई साधारण मएनासँ भिन्न अछि मुदा, सिरोलीसँ (सिरोली मएनासँ) मिलैत अछि । पैघ लाल फूल जेना कि पलाश (Butea monosperma), सिम्मर (Bombax ceiba syn. Salmalia malabarica) आ पारिभद्र (Erythrina variegata) आदिक फूलक परागक ई चिड़ै बेसी प्रेमी अछि ।मैथिली पाक्षिक इण्टरनेट पत्रिका विदेह केर ‍205म अंक (‍01 जुलाई 2016) (वर्ष 9, मास 103, अंक ‍205) केर बालानां कृते स्तम्भमे प्रकाशित ।No comments:

Post a Comment