Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Sunday, 28 December 2014

पद्य - ‍९९ - ।। नववर्ष मंगलमय हो ।। (कविता)


।। नववर्ष मंगलमय हो ।।

नववर्ष   मंगलमय    हो ।
नववर्ष   मंगलमय    हो ।
शुभ  भावनाक  उदय  हो ।
नववर्ष   मंगलमय    हो ।।

नव  प्रेरणाक   लय   हो ।
नव   सर्जनाक  उदय  हो ।
ई  विश्व   ऊर्जामय   हो ।
नववर्ष   मंगलमय    हो ।।

दुःख - क्लेश केर क्षय  हो ।
नञि  वेदना आ  भय  हो ।
सभ  स्वस्थ ओ निर्भय हो ।
नववर्ष   मंगलमय    हो ।।

सुख - शान्ति केर जय हो ।
बस  सत्य टा  अजेय  हो ।
नव  चेतनाक   उदय  हो ।
नववर्ष   मंगलमय    हो ।।28 DEC. 2014  कऽ प्रकाशनार्थ मिथिला दर्पण केर सम्पादकीय कार्यालयकेँ प्रेषित ।

मैथिली पाक्षिक इण्टरनेट पत्रिका विदेह केर ‍193म अंक (‍01 जनबरी 2016) (वर्ष 9, मास 97, अंक ‍193) मे प्रकाशित ।

No comments:

Post a Comment