Pages

मिथिलाक पर्यायी नाँवसभ

मिथिलाभाषाक (मैथिलीक) बोलीसभ

Sunday, 25 October 2015

पद्य - ‍१‍२‍४ - सहनशीलता (कविता)

सहनशीलता (कविता)

सहबाक  गुण  छी  पुज्य,
जा धरि पार ने सीमा करए ।
तकर  बादो  जे सहए  से,
कायरक   उपमा   पाबए ।।

सहनशील  मनुक्ख  बढ़िञा,
जा  उचित  कारण  रहए ।
जँऽ अकारण आ हो अनुचित,
सहल  तँऽ  पामर  बनए ।।

ओ युधिष्ठिर आ कि  रघुवर,
शास्त्रमे   सुन्नर  लागथि ।
हर धिया केर  माए चाहथि,
जमाए  शिवशंकर बनथि ।।

मिथिलाक बेटी छथि सिया,
तेँ पुज्य भरि मिथिलामे ओ ।
भाग सीता सनि कहए सब,
ने   हमर  ललनाक   हो ।।

देखि  रहलहुँ  मूक - चुप,
मिथिलाक वैभव लुटि रहल ।
सहन  करबा  केर  हद,
कखन धरि सभ चुप रहब ??
मैथिली पाक्षिक इण्टरनेट पत्रिका विदेह केर ‍193म अंक (‍01 जनबरी 2016) (वर्ष 9, मास 97, अंक ‍193) मे प्रकाशित ।No comments:

Post a Comment